top of page
Hiking Trail

חברות בעמותה

בעמותה לליווי רוחני בישראל חברים מלווים רוחניים מוסמכים, חוקרים בתחום הליווי הרוחני ונציגים של גופים המעסיקים מלווים רוחניים מוסמכים.

כמו כן חברים במעמד "משקיפים" (ללא זכות הצבעה) גם סטודנטים בתכניות ההכשרה המוכרות.

לצורך הרשמה לעמותה יש למלא את הטופס פה ולשלם דמי חבר שנתיים בסך 350 ש"ח (200 ש"ח לסטודנט או למי שמתקשה בעת הזו).

ניתן גם לשלוח צ'ק בתאום עם מנהלת האדמיניסטרטיבית במייל livui.ruchani@gmail.com

או לבצע העברה בנקאית למספר חשבון 47371/69 סניף 797 בנק לאומי

ולעדכן אותנו לדוא"ל: livui.ruchani@gmail.com

תשלום דמי חבר

תשלום דמי החבר

אנא סמנו את האפשרות המתאימה:
Select an item (₪)

תודה על תרומתך

350-200 ₪

bottom of page