top of page
People in Park

חזון ויעדי העמותה

לפתח מערך להכשרת מלווים רוחניים ולהגביר את החינוך, ההכשרה וההשתלמויות בתחום.

להוביל את החקיקה וההכרה במקצוע הליווי הרוחני

להעלות את המודעות של אנשי מקצועות הבריאות והרווחה למקצוע הליווי הרוחני, ולהרחיב את מעורבותו של המלווה הרוחני בצוות רב מקצועי.

להוביל למציאות שבה בכל מוסד רפואי או גריאטרי יהיו מלווים רוחניים ולכל אדם תהיה נגישות לקבלת ליווי רוחני בעת הצורך.

לפתח בסיס לעבודה משותפת עם משרדי ממשלה רלוונטיים, עם קופות החולים, בתי החולים, מוסדות סיעודיים, מוסדות חינוך, שירותי רווחה וארגונים אחרים.

להרחיב את המחקר הבסיסי והיישומי בתחום.

לשמש מנוף לפיתוח ולהרחבת השירותים לליווי רוחני בישראל, ולהבטיח את קיומם של שירותים זמינים, נגישים ובאיכות גבוהה.

להגביר את המודעות וההכרות של הציבור עם המקצוע ולזכות לקבלו.

להוביל את מקצוע הליווי הרוחני בישראל ולפעול להכרתו ע״י מוסדות המדינה.
להוות מרחב התפתחות למלווים הרוחניים.
להנגיש את הל״ר לכלל האוכלוסייה ליצירת רווחה רוחנית.

הוועד המנהל

WhatsApp Image 2023-02-01 at 11.03.01.jpeg

יעל מס

יו״ר הוועד המנהל

nirit photo - Nirit Ulitzur.png

נירית אוליצור

חברת הוועד מנהל

שדות גל.jpg

גל שדות

יו״ר הוועד המנהל

ניר גולן 4 - Nir Golan.jpg

ניר גולן

חבר הוועד מנהל

ועד מנהל

ניהול העמותה

IMG_4878A86E8F5B-1.jpeg

גלי גינדין

מנהלת אדמיניסטרטיבית

bottom of page