top of page
2560px-Joseph_Fishman_Oncology_Center_RHCC.jpg

ליווי רוחני בבתי חולים

קיימות מחלקות בבתי חולים שבהן הצורך לליווי רוחני הוא מאד ברור. באונקולוגיה והמטולוגיה, החיים מתהפכים מרגע האבחנה והמלווה הרוחני נכנס לתמונה על מנת לתמוך במטופל בתהליך ההתאקלמות לחיים החדשים, וממשיך ללוות אותו לאורך כל הטיפולים, העליות והמורדות, עד להחלמה או להתדרדרות בריאותית לקראת סוף החיים. ברור לעיני כל שכל מימד הרוחני עשוי להיות מאוד משמעותי במצבים מעין אלה, החל משאלות על משמעות החיים ועד לשאלת מהי זהותו העיקרית, מהם ערכיו ומה סיפורו, ואף מהן אמונותיו לקראת הסוף. אולם שינויים, משברים, וקושי למצוא מענה מספק לצרכים הרוחניים של כולנו מאפיין את כל המחלות הרציניות, בין אם הן פתאומיות או כרוניות, יציבות או סופניות. לכן שירות הליווי הרוחני ניתן גם במחלקות אחרות. מספר הולך וגדל של בתי חולים מציעים שירות ליווי רוחני, ובהם שערי צדק, רמב"ם, תל השומר – שיבא, הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים, נהריה, זיו, לניאדו, הלל יפה, הצרפתי (ירושלים), הרצוג, מרפאת לין, פדה פוריה, וולפסון. קיימים גם בתי חולים בהם השירות ניתנת ע"י סטאז'רים. כגון אסף הרופא,מאיר, קפלן ושהם. המלווה הרוחני משתלב כחלק מצוות המחלקה בה הוא עובד, והוא מלווה את המטופלים ואת בני משפחותיהם כאחד, הן ביחד והן בנפרד.

bottom of page