top of page
Purple Flowers

מיהו מלווה רוחני?

מלווה רוחני מוסמך הוא מי שהשלים את לימודיו בתכנית לימודים מוכרת, ועמד בהצלחה בפני ועדת ההסמכה של העמותה ללווי רוחני בישראל. הלימודים הם בהיקף של מינימאלי של 800 שעות, והם משלבים בין לימוד עיוני לבין עבודה מעשית (פרקטיקום) המלווה בהדרכה אישית וקבוצתית. תפקיד המלווה הרוחני הינו לתמוך באנשים בכל שלב שבו הם נמצאים, ובעיקר בתהליך ההתמודדות עם מחלה קשה, במצבי סוף החיים, בתהליכי פרידה לקראת סוף החיים ובשכול כמו גם בהתמודדות עם אתגרי הזקנה ובמעברי חיים אחרים. מקצוע הלווי הרוחני מתבסס על תחומים שונים וכולל ידע ומיומנות בתחום הקוגניטיבי-אינטלקטואלי, הנפשי-פסיכולוגי והרוחני-הגותי. אנשי המקצוע מביאים עימם למפגש עם המטופל, יכולת להעריך מצוקות רוחניות הקשורות למצבי חיים שונים. כמו כן הם מביאים עימם יכולת להתחבר להתמודדות אישית עם מצוקתו של האדם. יש להם יכולת הבנה עמוקה כדי לקשר בין נושאים של קיום, תכלית ומשמעות החיים. מקצוע הלווי הרוחני כולל כלים הרלבנטיים לתמיכה ולאמפתיה, ובכלל זה קריאה משותפת של טקסטים רוחניים, שירה משותפת, עיון במקורות דתיים, יצירת תפילה אישית, הנחיה של מדיטציה, תקשורת מילולית ולא מילולית תוך שימוש בדימויים ועולם עשיר של סמלים.

Namaste

תפילתנו היא…

יהי רצון מלפניך שנהיה פנויים, קשובים ומכילים

לכל מצוקה אנושית

שנהיה כלי לתמיכה וריפוי רוחני

שנדע לקדש את החיים ולחבוק את המוות

שנאפשר נחמה ותקווה לסובלים

שנהיה משכן לחמלה ואהבה ממנה יוכלו לרוות כל הנצרכים.

bottom of page