top of page
Lavender Fields

על הליווי הרוחני

הליווי הרוחני מסייע לאדם לזהות בקרבו את משאביו הרוחניים ולחזק אותם, כך שיוכלו להיות בעבורו עוגן בעת משבר. הוא מציע כלים רוחניים לאדם המתמודד עם חולי, מצוקה, פחד, חרדה, כאב, פרידה, או משבר – שלו או של יקיריו – ועוטף אותו כדי שלא יהיה לבדו. רוחניות היא שם כולל לגישות הנותנות טעם ומקום לממד הנפשי והפנימי של הקיום. רוחניות האדם מתבטאת בנטייתו למצוא משמעות ותקווה לחייו; לחוש חיבור וקשר עם אנשים אחרים ועם מה שמעבר לעצמו; היא קשורה לתחושות של כבוד, חירות פנימית ואמון; רוחניות איננה נכפית על האדם ואינה מוגדרת בעבורו על ידי אחרים. לפיכך, עולמו הרוחני של כל אדם ואדם ייחודי וחד פעמי. הליווי הרוחני מעמיד במרכז את הצרכים הרוחניים המסוימים של האדם הכואב או הסובל, ומעניק לו סביבה תומכת. הוא מתווך את המפגש עם הסבל; מסייע לאדם לאתֵר בתוך עולמות הרוח שלו מקורות להשראה וכוחות נפש להתמודדות, ועוזר לו למצוא את תמרורי הדרך שיכוונו אותו להמשיך הלאה בחייו. הליווי הרוחני משתמש בכלים קוגניטיביים-אינטלקטואליים, פסיכולוגיים והגותיים ובמיומנויות שונות לתמיכה ואמפתיה, למשל, קריאה משותפת של טקסטים רוחניים, שירה משותפת, עיון במקורות דתיים, יצירת תפילה אישית, הנחיה מדיטטיבית, תקשורת מילולית ולא מילולית ושימוש בדימויים ועולם סימבולי עשיר.

מתי פונים למלווה רוחני?

בעת התמודדות עם מחלה קשה המעיקה על כוחות הגוף והנפש, בעת זקנה, במצבי סוף החיים ובמצבי איום על המשך החיים, ברגעי אובדן או משבר – מתעוררות לעתים באדם תחושות קשות של ערעור על קיומו, על קריסת העולם הפנימי שלו, ותחושות של איבוד הביטחון בעולם. המלווה הרוחני מציע לאדם המטופל ולבני משפחתו, מתוך עמדה של הקשבה עמוקה, כבוד ויראה, לזהות ולהכיר בתוכו את הכוחות הייחודיים לו כאדם – להבין מי הוא, מה עובר עליו ומהם הדברים החשובים לו בחייו. נוכחותו המקבלת, המכילה והתומכת של המלווה, מאפשרת לאדם לפרוק את אשר על לבו ללא חשש וללא תחושת צורך לשנות את המציאות או לייפות אותה. הפגישות והשיחות עם המלווה מובילות אותו לזהות בתוכו מקורות של תקווה ושל כוח, להחזיר ולחזק תחושות משמעות ותכלית, ולקבל את העובדה כי החיים אכן השתנו – אבל אלה הם החיים היחידים שיש.

bottom of page