top of page

ניר גולן

איך הגעתי לליווי רוחני?

מאמין במפגש אנושי אישי: "כששני אנשים מתייחסים אחד לשני באותנטיות ובאנושיות, אלוהים הוא החשמל ששורה ביניהם." - מרטין בובר
"When two people relate to each other authentically and humanly, God is the electricity that surges between them." - Martin Buber

קצת עליי

מכשיר מנהלים כשלושים שנה, ויועץ להובלת שינוי בארגונים עסקיים ובמערכת החינוך. מחבר הספרים: "מנהל בראש" (2014), "הקהל- המדריך השלם להובלת קהילות לומדות על פי מודל סנהדרי"ן" (2019)/ הוצאת אוריון. מדריך מסעות בני נוער לפולין, מכשיר מדריכים, ראשי צוותי הדרכה ומנהלי משלחות במנהלת פולין. מלווה רוחני מוסמך, חבר בוועד המנהל של העמותה לליווי רוחני בישראל, עובד בחברת "בשיבה בריאה", שותף למיזם "גחליליות"- ליווי נשים ובני משפחה שחוו אובדן הריון, מקים קבוצת פייסבוק "אבות ובנים" לגברים שחוו אובדן הריון ולידה שקטה.

איך אני מלווה

התבוננות פנימית משותפת על התהליך האישי אותו חווה המטופל/המְלֻוֶּה.
תפילה אישית של המטופל/מְלֻוֶּה, המעניקה מענה לצורך הרוחני שלו.
כתיבה משותפת של 'צוואה רוחנית' וסיפור חיים- השיח המתהווה במפגשי הליווי נסוב סביב משמעות החיים והעולם ומקומו של האדם בתוכם, למול התמודדות עם התערערות הוודאות בהמשכיות הדברים כהווייתם.

תחומי ההתמחות שלי

אובדני הריון, אונקולוגיה, מחלות ניווניות ALS, דמנציה, גריאטריה, סוף חיים.

הכשרה ועבודה נוכחית

בוגר תכנית מודיעין/ קשובות 2019. נווה אפעל- משען- דיור מוגן, ליווי דיירים עצמאיים, סיעודיים, דמנטים סביב: זקנה, אונקולוגיה, מחלות סופניות, אובדן ושכול, אובדן זהות, בדידות (במיוחד בתקופת הקורונה). במשך שנה. הנחיית צוות העו"סיות במיומנויות ל"ר. הנחיית צוות פרא-רפואי של  מחלקה הסעודית בכלים ל- Self-care. בית רבקה- קופת חולים כללית- שיקום גריאטרי- מחלקות מונשמים ו'1 ו'2 סביב: זהות האדם מול זהות החולה, התמודדות עם מצבי שיקום, תהליכי גמילה מתמיכה נשימתית, סוף חיים. במשך 3 שנים. עובד בחברת "שיבה בריאה" ליווי אנשים בגיל השלישי בביתם: דמנציה, אונקולוגיה, פליאציה, סוף חיים, משנת 2020. מלווה רוחני באופן פרטי.

ניר גולן

050-6655044

מלווה באיזור:

מרכז

עברית, English

שפות:

bottom of page