top of page

הליווי הרוחני נועד למי שחווה מחלה, אובדן, שכול או כל תחושת משבר בחייו או בחיי הקרובים לו.

אודות העמותה לליווי רוחני בישראל

העמותה לליווי רוחני בישראל הוקמה בינואר 2015 במטרה לקדם את מקצוע הליווי הרוחני בישראל, לפעול לקידום ההכרה החוקית בו ולהכללתו במוסדות האשפוז והשירותים הקהילתיים, כחלק מהשירות הציבורי. העמותה אחראית על הסדרת ההכשרה המקצועית...

Flower Buds

שותפים ותומכים

תומכים מרכזיים

פדרצית ניו יורק לוגו

פדרציית ניו יורק

פעילות העמותה נתמכה ומומנה בעבר על ידי פדרציית ניו יורק שהיו שותפים להקמתה.

שותפים לדרך

tnasforming chanplaincy logo

Transforming Chaplaincy

הג׳וינט לוגו

ג'וינט ישראל - אשל

בית לרוח - מרכז לליווי רוחני לוגו

בית לרוח - מרכז לליווי רוחני

European Network logo

European Network

צהר לאבלים לוגו

צהר לאבלים

NAJC logo

NAJC

care givers logo

Caregivers

bottom of page